Sərginin keçirildiyi yer və iş rejimi

TƏRƏFDAŞLAR

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN