Media dəstəyi

Baş İnformasiya Tərəfdaşı
Sərginin rəsmi internet gündəliyi və Veb TV
Rəsmi Media Tərəfdaşı
İnformasiya Tərəfdaşları
İnformasiya Dəstəyi
İnternet Dəstək